Вiльний доступ

vildostup

Статут закладу
Витяг з Єдиного державного реєстру
Лiцензiя та сертифiкат закладу
Структура органiзацii управлiння закладом
Освiтнi програми
Територiя обслуговування
Лiцензiоний обсяг та фактична кiлькiсть дiтей
Мова освiтного процесу: за статутом українська та російська
Вакансii: в даний час відсутні
Матерiально-технiчне забеспечення
Результати монiторiнгу якостi освiти
Звiт про дiяльнiсть закладу 2016-2017 н.р.
Звіт про діяльність закладу 2017-2018 н.р.
Правила прийому до закладу
Iнформацiя доступностi закладу для осiб з особливими потребами

Авторизація
*
*

Генерація паролю