Англійська мова

- пізнавальна діяльність

Вік: 2-7
Активність: висока
Тип гуртка: додатковий
girl-with-blocks

Особливості

Четвертий (п’ятий) рік життя.

 • Основне завдання вихователя на першому етапі вивчення іноземної мови — сформувати у дітей старшого дошкільного віку стійкий інтерес до англійської мови як засобу комунікації між собою та з дорослими.
 • Розвивати сприймання іншомовного мовлення та вміння реагувати на нього: реагувати на звертання, вміти звертатись до співрозмовника.
 • Виховувати звукову культуру й граматичну правильність мовлення шляхом розрізнення звуків іноземної мови
  та навчання дітей вимовляти їх правильно, з відповідною інтонацією.
 • Формувати інтерес до вивчення іноземних слів та з’ясування їх значень, доцільності вживання.
 • Вчити дітей правильно повторювати англомовні фрази, речення, запам’ятовувати порядок слів.
 • Навчати спілкуватись англійською мовою в межах комунікативного мінімуму, що відповідає характеру дитячого спілкування, а саме: розвивати монологічне мовлення, створювати розвивальні мовленнєві ситуації для формування діалогічного мовлення.

Шостий (сьомий) рік життя.

 • Продовжувати розвивати у дітей старшого дошкільного віку стійкий інтерес до вивчення англійської мови як засобу комунікації між собою, з дорослими та представниками англомовних країн.
 • Продовжувати формувати інтерес до сприймання на слух англійської мови та вміння ситуативно реагувати на почуте.
 • Продовжувати виховувати звукову культуру й граматичну правильність мовлення англійською шляхом диференціації звуків іноземної мови, навчання правильної вимови та відповідної інтонації.
 • Збагачувати англомовний словниковий запас дітей, зокрема, антонімами, синонімами, порівняннями; формувати інтерес до вивчення значення слів, їх вживання відповідно до комунікативних ситуацій.
 • Продовжувати вчити дітей правильно повторювати, вимовляти, відтворювати словосполучення, фрази та речення англійською мовою.
 • Вчити елементам англійської грамоти шляхом практичного ознайомлення з такими складовими мови, як звук, буква, слово, фраза, речення.
 • Вчити розрізняти голосні й приголосні звуки англійської мови.
 • Вчити правильно будувати речення, дотримуватись порядку слів, чітко і правильно повторювати зразки словосполучень, фраз та речень, які промовляє педагог (дорослий).
 • Підтримувати та розвивати інтерес дітей до англомовного спілкування з однолітками, педагогом (дорослим) та носіями мови. Навчати спілкуватись англійською мовою в межах комунікативного мінімуму, що відповідає характеру дитячого спілкування, а саме: активно застосовувати монологічне та діалогічне мовлення відповідно до заданих ігрових ситуацій.

Четвертий (п’ятий) рік життя

Навчання дітей має базуватись на їх живому інтересі до процесу вивчення іноземної мови і відбуватись виключно в ігровій формі.

Показники компетентності дітей:

 • диференціюють звуки іноземної мови, вимовляючи їх правильно, з відповідною інтонацією;
 • вживають англомовні слова різних частин мови: іменники, дієслова (за мовним зразком вихователя вживають допоміжні діє слова для утворення теперішнього та теперішнього тривалого часів), прикметники, які позначають колір (основні кольори), числівники (від 1 до 10 у прямому порядку), займенники (особові: I, he, she, it; присвійні: my, his, her, its; вказівні: my, his, her, its, this), сполучники (with, and).
 • розуміють англомовні фрази: сприймають на звук та реагують на звертання, нескладні команди дорослого та його інструкції;
 • вживають слова, що належать до усіх частин мови;
 • дають відповідь на прості запитання стосовно імені, віку, місця проживання тощо;
 • знають і можуть озвучити та інсценувати окремі вірші, римування, пісеньки (малі фольклорні жанри);
 • уміють застосовувати у спілкуванні монологічне і за зразком педагога діалогічне мовлення;
 • складають короткі розповіді за зразком педагога.

Шостий (сьомий) рік життя

Навчання дітей 5–6 років іноземної мови повинно відбуватись невимушено, в ігровій формі й базуватись на активному інтересі
дітей до процесу її вивчення.

Показники компетентності дітей:

 • диференціюють звуки іноземної мови, вимовляючи їх правильно, з відповідною інтонацією;
 • вживають англомовні слова різних частин мови : іменники (уміють утворювати множину); дієслова (за мовним зразком вихователя вживають допоміжні дієслова для утворення простих часів, а саме: теперішнього, минулого, майбутнього); прикметники, які позначають колір (до 8 кольорів) та якість предмета; числівники (від 1 до 10 у прямому та зворотному порядку); займенники (особові (I, he, she, it), присвійні (my, his, her, its), вказівні (my, his, her, its, this)); сполучники (with, and, as); прийменники місця і простору (in, on, at).
 • розуміють англомовні речення: сприймають на звук та реагують на звернення, запитання, команди вихователя та його інструкції;
 • дають відповідь на прості запитання стосовно імені, віку, місця проживання тощо;
 • знають і можуть озвучити та інсценувати англомовні вірші, римування, пісеньки (малі фольклорні жанри);
 • уміють працювати в парах та групах, зокрема, застосовувати у спілкуванні монологічне та діалогічне мовлення;
 • мають прагнення вести діалог, ставлять прості запитання співрозмовникові;
 • можуть зробити коротке зв’язне повідомлення за запропонованою (вивченою) тематикою;
 • вміють досягати комунікативних цілей засобами обмеженого володіння англійською мовою;
 • знають особливості поведінкових реакцій у заданій іншомовній комунікативній ситуації.
Авторизація
*
*

Генерація паролю